Практически обучения за бранд мениджъри

Комплект обучения с практична насоченост, подготвящи бранд мениджърите в ежедневната им работа с различните типове агенции и различните видове проекти.

Кога да го използвате:

Когато  маркетинг екипът ви е подготвен теоретично за управлението на марка, но няма достатъчно натрупан опит в практическата работа с различните типове агенции и различните видове проекти

What we can do:

A very practical trainings “How to work with..” in 5 modules:

  • How to work with a creative agency
  • How to work with a media agency and media shop
  • How to work with a BTL agency
  • How to work with a digital agency
  • How to work with a research agency

Practical knowledge in internal processes, principles of communication, budgets setting, KPIs to follow