Организиране на питч (конкурс)

Ако търсите свежа нова рекламна идея или искате да намерите своя дългосрочен творчески партньор, ние можем да ви преведем през пътя на намирането му.

Кога да го използвате:

Когато марката ви се нуждае от нови решения или свежи идеи, но не знаете къде да ги намерите

Какво можем да направим:

Да подберем за вас и да ви представим няколко агенции с техните ключови компетенции, опит и специализация

Да организираме питч (конкурс) сред избраните агенции

Да ви помогнем да напишете Клиентския бриф и да брифирате агенциите

Да организираме срещите за презентация на идеи по брифа

Да анализираме заедно с вас предложенията и да ви помогнем да изберете правилния за вас партньор