Маркетинг одит

Задълбочен преглед на външната и вътрешната маркетинг среда във вашата компания и оценка на ефективността на маркетинг стратегията ви и вътрешната ви организация и алокация на хора и ресурси.

Кога да го използвате:

Когато усещате, че част от маркетинг дейностите ви не дават очаквания резултат и знаете, че нещо трябва да се промени, но не знаете какво и откъде да започнете

Какво можем да направим:

  • Одит на маркетинг стратегията и дейностите на компанията
  • Одит на процесите и алокацията на ресурси
  • Отид на външната среда - пазар, потребители, конкуренти през деск рисърч и собствени средства за проучване в сектора
  • Анализ на конкурентите
  • Анализ на комуникационните активности и послания на конкурентите
  • Анализ на позиционирането на марките на компанията - потребителски инсайти, ценови равнища, и бранд послания
  • Допълнителна опция: Проучване на потребителите в омнибус
  • Заключение и насоки за развитие на маркетинг дейността