Маркетинг консултации

Проектно или текущо маркетинг консултиране към всички аспекти на маркетинг и бранд мениджмънт дейността ви. Изключително полезно за компании, които нямат собствен маркетинг ресурс и имат нужда да внедрят такъв, да получат необходимото ноу хау и да бъдат създадени съответните процеси.

Кога да го използвате:

При необходимост от повишаване на маркетинг компетенциите и ресурсите в компанията ви

Какво можем да направим:

Текущо консултиране в стратегически маркетинг и бранд мениджмънт

Разработване на комуникационни планове

Текуща оперативна подкрепа

Управление и обучение на вашия маркетинг екип

Управление на процесите с подизпълнителите и партньорите