Аутсорсинг на маркетинг дейността

Един удобен вариант, когато не разполагате с пълнокръвен или експертно подплатен маркетинг екип

Кога да го използвате:

В случай на липса или недостатъчен маркетинг екип в рамките на компанията

Какво можем да направим:

Можем да работим като ваш външен маркетинг екип и да:

- Дефинираме маркетинг стратегията

- Съставим бранд плановете

- Извършим планираните дейности

- Управляваме подизпълнителите

- Намираме и преговаряме с нови партньори - медиа агенции, творчески студиа, ПР компании, други

При това бидейки на разположение и в тясна връзка с останалите отдели и служители на компанията.

И можем да ви помогнем да оформите своят бъдещ вътрешен маркетинг екип