Publications

Маркетинг дейността – стратегическа, оперативна или творческа?

И кое е първо - стратегията за марката или творческата хрумка, която всички ще виждат на регала? Да насочим Разбирането и ползването на понятието маркетинг е доста широко – "страхотен маркетинг" биват наричани отличителните опаковки; работещите в дигиталната сфера наричат "маркетинг" поддържането на Фейсбук профил, а за търговския отдел "маркетинг" най-вече означава плащане за брошури…
Read more

„Само ми кажете как да продавам“

Дългият път след един кратък въпрос „Имам производство, имам и капацитет. Само ми кажете как да продавам“ Много производители идват при мен с тази откриваща реплика. А зад нея стои цяла планина от труд, време, нерви и усилия от страна на собствениците и нерядко – на целите им семейства. Години труд и упорство за създаване…
Read more

Как да не издъним идеята за нов продукт?

Имате идея за нов продукт, за който вярвате, че ще взриви пазара, ще утрои печалбата ви и ще ви донесе аплодисментите на служители и партньори. Тази статия има за цел да ви каже как да не я издъните. Да предположим какво бихте направили, след като вече имате тази страхотна идея. Вероятно ще извикате най-близките си…
Read more