Маркетинг по заместване

Когато ключов член на маркетинг екипа ви излезе в майчинство, пред вас се очертава трудната задача да намерите висококвалифициран заместник, който би приел временно позицията.

Кога да го използвате:

Когато ваш бранд мениджър излезе в отпуск по майчинство и търсите временен заместник

Какво можем да направим:

Можем да поемем отговорностите на излезия в майчинство бранд мениджър, за времето, което е определил за своя отпуск

Дейността е по договор за предоставяне на услуга и не ви обвързва с разкриване на ново работно място.