РАБОТЕЩИ маркетинг решения
ЕФЕКТИВНИ
за българския бизнес

АУТСОРСИНГ НА МАРКЕТИНГ ДЕЙНОСТТА

Един удобен вариант, когато не разполагате с пълнокръвен или експертно подплатен маркетинг екип Кога да го използвате: В случай на липса или недостатъчен маркетинг екип в рамките на компанията Какво...

МАРКЕТИНГ КОНСУЛТАЦИИ

Проектно или текущо маркетинг консултиране към всички аспекти на маркетинг и бранд мениджмънт дейността ви. Изключително полезно за компании, които нямат собствен маркетинг ресурс и имат нужда да внед...

МАРКЕТИНГ ОДИТ

Задълбочен преглед на външната и вътрешната маркетинг среда във вашата компания и оценка на ефективността на маркетинг стратегията ви и вътрешната ви организация и алокация на хора и ресурси.

МАРКЕТИНГ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Когато ключов член на маркетинг екипа ви излезе в майчинство, пред вас се очертава трудната задача да намерите висококвалифициран заместник, който би приел временно позицията.

ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА БРАНД МЕНИДЖЪРИ

Комплект обучения с практична насоченост, подготвящи бранд мениджърите в ежедневната им работа с различните типове агенции и различните видове проекти.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПИТЧ (КОНКУРС)

Ако търсите свежа нова рекламна идея или искате да намерите своя дългосрочен творчески партньор, ние можем да ви преведем през пътя на намирането му.